Norsk på 1–2–3 Unibok

Norsk på 1–2–3

Fast track Norwegian Level A1–A2

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2018, Nettsted, Bokmål
259,–

Omtale

Norsk på 1–2–3 Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

Norsk på 1–2–3 Unibok is the digital version of the book in a reader-friendly format.

Norsk på 1–2–3 Uniboker et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Til læreverket finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se norsk123.cdu.no.Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.