Norsk på 1-2-3 (2017) Lærernettsted

Norsk på 1–2–3

Norsk på 1-2-3 (2017) Teacher´s resources

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2017, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Norsk på 1–2–3 Lærernettsted

Læreverket inneholder et lukket lærernettsted. Her finner læreren veiledning og grammatikktips til alle kapitlene, oppgaver til bruk i klassen, samtalespill, bildesamlinger, ekstra lytteoppgaver og prøver.

Norsk på 1–2–3 har også et elevnettsted som inneholder supplerende interaktive øvelser i vokabular, grammatikk og uttale. Nettstedet inkluderer oppgaver i lese- og lytteforståelse på nivå med norskprøven. Lærere kan også hente lytteoppgaver her. Fasit til oppgavene i boka ligger også her.

Norsk på 1–2–3 er et nybegynnerverk som passer for studenter og andre som vil lære norsk raskt. Boka har engelsk som støttespråk. Rask progresjon.

Information in English

Norsk på 1–2–3 website for teachers

Norsk på 1–2–3 Lærernettsted can be accessed only by teachers. It contains guidance and grammar hints for each chapter, exercises for classroom use, conversation games, collections of illustrations, extra listening exercises and tests.

Norsk på 1–2–3 also has a website for learners. The website has the same structure as the book, and contains supplementary interactive practice material for vocabulary, grammar and pronunciation. It has exercises in reading and listening comprehension at the same level as the test in each chapter. Teachers will also find listening practice material here, as well as answers to the exercises in the book.

Norsk på 1–2–3 is a course for beginners, both students and others who want to learn Norwegian quickly. The book has explanations in English and the progression is fast.