Norsk grammatikk for læreren

Spørsmål og svar når norsk er andrespråk

Kirsti Mac Donald, 2014, Heftet, Bokmål
559,–

Omtale

Hvordan er reglene for bruk av preposisjoner? Når skrives ord sammen? Når sløyfer vi ubestemt artikkel? Hvorfor blir det så mange feil i ordstillingen?

Norsk grammatikk for læreren er aktuell for lærere som underviser i norsk som andrespråk. Boka tar for seg spørsmål som ofte dukker opp i undervisningen, og den hjelper læreren å formulere gode svar, lage eksempler og gi enkle regler. Kursdeltakere og studenter med god grunnopplæring i norsk og interesse for grammatikk kan også ha nytte av boka.

Grammatiske termer anbefalt av Norsk språkråd og Utdanningsdirektoratet er brukt i boka. Dette er en ny utgave av boka Spørsmål om grammatikk

Kirsti Mac Donald har skrevet flere lærebøker i norsk språk og grammatikk. Nedenfor er noen av grammatikkene. Du finner dem her.

  • Norsk start 8–10 Grammatikk
  • Praktisk norsk 1 + 2
  • Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk
  • Arbeidsgrammatikk Norsk som framandspråk
  • Exploring Norwegian Grammar