Norsk 4 fra Cappelen Damm Grunnbok

Norsk 1-4 fra Cappelen Damm
Karine Aambø, Ingeborg Anly, Anneli Klepp og Roy-Petter K. Johansen, 2022, Innbundet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Grunnboka har en oversiktlig og enkel struktur, samt en tydelig progresjon hvor elevene jobber med lesning, skriving og muntlighet i sammenheng.

Boka er delt inn i syv kapitler med norskfaglige temaer:

1. Siste! Siste! (Avis, kildekritikk, intervju, omtaler)
2. Skrekk og gru! (Spenningsfortellinger)
3. Språket ditt og deg (Identitet, nabospråk, lånord og dialekter)
4. Enig? (Argumentasjon og egne meninger)
5. Scenen er din (Stemmebruk, innlevelse, manus)
6. I tenkeboksen (Refleksjon, diskusjon, grubliser og nøtter)
7. Bøkenes verden (Leseopplevelser)

Lesing med ulike innfallsvinkler
- et variert tekstutvalg – gode tekster i mange sjangre, både til rene leseopplevelser og trening av strategier, flyt og forståelse

Skriving og tekstskaping
- mange små og store skriveoppgaver, både strukturerte og frie

Muntlig kommunikasjon
- muntlige aktiviteter – samtale, reflektere sammen, stille spørsmål, lytte og presentere

Instruksjon
- systematisk arbeid med forståelse av instruksjoner

Språk, grammatikk og tegnsetting
- arbeidet med språk knyttes naturlig til relevante tekster og oppgaver

Dybdelæring
- oppgaver, tekster og samtalespørsmål som legger til rette for refleksjon og videre utforskning

NORSK 4 Grunnbok fra Cappelen Damm er laget til fagfornyelsen, så både kjerneelementene i norskfaget og de tverrfaglige temaene er godt ivaretatt.
Grunnboka er naturlig å bruke sammen med NORSK 4 Arbeidsbok fra Cappelen Damm.

Bøkene kan brukes sammen med SKOLEN fra Cappelen Damm.