Norsk 4 frå Cappelen Damm Arbeidsbok

Norsk 1-4 fra Cappelen Damm
Karine Aambø, Anneli Klepp, Ingeborg Anly og Roy-Petter K. Johansen, 2022, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

I NORSK 4 Arbeidsbok fra Cappelen Damm finner du oppgaver som
• trener leseflyt og leseforståelse
- inkludert lesetekster av ulik lengde med oppgaver
• stimulerer kreativitet og fantasi
• legger til rette for en funksjonell skriveopplæring - inkludert eksempeltekster med skriverammer og mange små og store skriveoppgaver
• omhandler relevante språklige emner

I Norsk 4 Arbeidsbok finner du meningsfulle og motiverende oppgaver. På fjerde trinn må elevene gradvis mestre å både å lese og skrive lengre tekster. I arbeidsboka finner du derfor lese- og skriveoppdrag av ulik lengde, med god støtte.