Norsk 3 fra Cappelen Damm Grunnbok

Norsk 1-4 fra Cappelen Damm
Marte Tovsrud Syverinsen og Karine Aambø, 2020, Innbundet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Grunnboka har en oversiktlig og enkel struktur, og en tydelig progresjon hvor elevene jobber med lesning, skriving og muntlighet i sammenheng.

Boka er delt inn i åtte kapitler med norskfaglige temaer:
1. Bruk stemmen
2. Hold kontakt!
3. Er det sant?
4. Vi dikter
5. Fortellinger
6. Tegneserier
7. Eventyr og fabler
8. Lek med ord og språk

Lesing med ulike innfallsvinkler
- et variert tekstutvalg – både rene leseopplevelser og trening av strategier, flyt og forståelse

Skriving og tekstskaping
- mange små og store, strukturerte og frie skriveoppgaver

Muntlig kommunikasjon
- muntlige aktiviteter – samtale, reflektere sammen, stille spørsmål, lytte og presentere

Ord og begreper
- systematisk arbeid med ordkunnskap og begrepsapparat

Språk, grammatikk og tegnsetting
- relevante språktrekk i tekster og oppgaver

Dybdelæring
- tekster og oppgaver som legger til rette for refleksjon og videre utforskning

Kjerneelementene i norskfaget og de tverrfaglige temaene er ivaretatt.
Grunnboka er naturlig å bruke sammen med NORSK 3 Arbeidsbok fra Cappelen Damm.
Boka kan brukes sammen med SKOLEN fra Cappelen Damm.