Norsk 1 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

Norsk 1-4 fra Cappelen Damm
Karine Aambø, Marte Tovsrud Syverinsen, Elisabeth Hasselstrøm og Roy-Petter K. Johansen, 2021, Spiral, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
709,–

Omtale

I lærerveiledningen til Norsk 1 får du:
- en generell innføring i den grunnleggende lese- og skriveopplæringen. Her kan du blant annet lese om bakgrunnen for et funksjonelt - og helhetlig syn på lese- og skriveopplæringen.
- en spesifikk innføring i verkets metodikk og tankegang. Denne delen inkluderer veiledning til bokstavprogrammet, tips til ulike måter å arbeide med lesingen på og hvordan du kan drive en systematisk og veiledet skriveundervisning fra første stund. Du finner også tips for å trene muntlige ferdigheter og en ramme for begrepsundervisning.
- en oversiktlig gjennomgang av hver side i Bokstavboka og Grunnboka. Her får du tips til hvordan du kan arbeide spesifikt med sidene i boka. I tillegg får du mange råd og tips om utfyllende læringsaktiviteter som kan danne utgangspunkt for videre arbeid. Forfatterne viser til velprøvde arbeidsmetoder og krydrer med kreative og lekpregede innfallsvinkler.
Samlet sett vil du få et godt utgangspunkt for å skape motiverende norsktimer med høy grad av aktivitet og mestringsfølelse hos elevene.