Naturfag Tema Naturen rundt oss

Naturfag Tema 5.-10. trinn
Erik Steineger, 2006, Heftet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
259,–

Omtale

Temaheftene er: Naturen rundt oss, Energi i hverdagen og Stoffer i dagliglivet. Dette er engangshefter i farger og A4-format. Heftene er rikt illustrert og har et enkelt språk. Emnene som er valgt innenfor hvert temahefte er knyttet opp mot felles mål og hovedmomenter for naturfaget for 5.─10. årstrinn.