Morsmålsdidaktisk forskning og profesjonalisert lærerutdanning. Fem nordiske beretninger om 50 års utvikling og kamp

Per-Olof Erixon og Sigmund Ongstad, 2023, Flerspråklig

Omtale

I denne boka søker fem erfarne, nordiske morsmålsdidaktikere og lærerutdannere sine faglige røtter som elever, studenter, lærere, lærerutdannere, ledere og forskere over en femtiårsperiode.

I det vitenskapelige essayets form undersøkes ulike historiske fagkamper og prosesser som kan ligge bak denne profesjonaliseringen, dels i et kritisk perspektiv: Akademisering, teoretisering, didaktisering, tekstualisering og internasjonalisering, spesielt innen morsmål (L1), morsmålsdidaktikk og morsmålsdidaktisk forskning, men også fagdidaktisk forskning. Dokumentasjon og diskusjon av det komplekse forholdet mellom institusjonalisert akademisk drift og personlig og kollektiv kunnskapsutvikling utgjør likevel en hovedlinje i fremstillingen. De L1-fagene som beskrivelsene forankres i, er dansk, finlandssvensk, norsk og svensk.

Bidragene gir personlige, erfaringsbaserte, historiske fremstillinger av utviklingen kontekstualisert med beretternes egen forskning på feltet samt beskrivelser av generelle utviklingstendenser innen skole, utdanning og samfunn. Et innrammingskapittel gir metodologiske og teoretiske premisser for tekstene og et avslutningskapittel analyserer innhold i og diskuterer utkommet av essayene. Boka henvender seg til alle som er interessert i fremveksten av en profesjonalisert
lærerutdanning på nordisk grunn, særlig morsmåls- og fagdidaktikere.