Moment vg3 Unibok (LK20) av Pål Antonsen, Marte Blikstad-Balas, Lars August Fodstad, Ole Hjortland, May Lånke, Martin Minken, Audhild Norendal, Jostein Saxegaard og Tor Ivar Østmoe (Nettsted)

Moment vg3 Unibok (LK20)

Moment vg1-vg3 norsk sf (LK20)

Digital lærebok studieforberedende Vg3

Lånke, Fodstad, Østmoe, Norendal, Minken, Saxegaard, Antonsen, Hjortland og Blikstad-Balas, 2022, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Moment vg3 Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka til norsk studieforberedende Vg3 til læreplanen i LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

I Moment vg3 møter elevene sammenhengende fagtekst med et gjennomarbeidet språk, gode ordforklaringer, oppsummeringer og oppgaver som trener leseforståelse. Dette gir god mulighet til å arbeide med studieforberedende lesetrening i norskfaget. Med Moment vg3 Unibok får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle kompetansemålene i læreplanen. Til læreverket følger det også supplerende digitale ressurser med verktøy, oppgaver og fordypning, se Moment Elevnettsted og Moment Lærernettsted.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker.
I Unibok er lærebokteksten og de litterære tekstene lest inn. Digital ordbok på norsk bokmål og nynorsk er integrert og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og skrive ut og arbeide videre med notatene i for eksempel OneNote. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.
Les mer om Unibok på www.unibok.no. Les mer om læreverket Moment til fagfornyelsen på cdu.no/vgs.