Metode og dataanalyse. Oppgavesamling

Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP

Geir Gripsrud og Ragnhild Silkoset, 2010, Heftet, Bokmål

Omtale

Denne oppgavesamlingen er skrevet til hovedboken Metode og dataanalyse. Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP (2010) og består av flervalgsoppgaver og «minicase» hentet fra aktuelle nyheter. Oppgavene tar utgangspunkt i sentrale utfordringer bedrifter står overfor innen ledelse, revisjon, finans, økonomi, markedsføring, IT og strategi.

Boken gir en grundig og praktisk rettet repetisjon av stoffet i hovedboken og reflekterer både de enkle og de mer ambisiøse læringsmålene i metodepensum. I likhet med hovedboken er oppgavesamlingen særlig rettet mot studenter innen bedriftsøkonomi, administrasjon og markedsføring og benytter det nye analyseverktøyet JMP.

Boken er en oppdatert og utvidet utgave av Metode og dataanalyse - med fokus på beslutninger i bedrifter.