Mediepedagogiske perspektiver

Mediesosialisering, undervisning om og med medier

Fritze, Nordkvelle og Haugsbakk, 2015, Heftet, Bokmål

Omtale

I Mediepedagogiske perspektiver framstilles mediepedagogikken som et fagfelt med tre perspektiver:

Mediesosialisering - hvordan mennesker og samfunn formes av mediene.
Undervisning om medier - medier som fenomen i samfunnet og oppdragelse i den medieskapte verden.
Undervisning med medier.

Dette behandles i boka på ulike måter, som i kapitler om det å vokse opp i et komplekst nettverkssamfunn, oppfatninger av ungdom som “digitalt innfødte”, film laget om og av ungdom, bruk av mediene i undervisning om politikk, museumspedagogikk og digital historiefortelling.

Boka passer for ulike målgrupper som forholder seg til mediepedagogiske perspektiver: studenter, lærere og forskere ved pedagogikkstudier, medie- og IKT-studier, praktisk-pedagogisk utdanning og grunnskolelærerutdanningen.