Matematikkundervisning 1-7

Barbro Grevholm (red.), 2013, Heftet, Bokmål

Omtale

Denne boken er skrevet av en gruppe erfarne norske og svenske lærerutdannere i matematikk. Boken bygger på utprøvd erfaring – så vel egen som andres – og på aktuell, relevant forskning i matematikkdidaktikk. Teksten vever sammen matematikk og matematikkdidaktikk, det vil si faget det skal undervises i, og spørsmål om hvordan faget kan læres og undervises.

Boken inneholder det som er absolutt viktigst å få med seg i den grunnleggende utdanningen i GLU matematikk 1-7.

Det er den engasjerte, spørrende, nysgjerrige læreren som er best rustet til å hjelpe elevene sine til varig læring i matematikk. Boken passer derfor for lærerstudenter som ønsker å bli engasjerte, nysgjerrige, vitebegjærlige, spørrende, lyttende og resonnerende lærere i matematikk.