Matematikk for økonomi og finans

Eivind Eriksen, 2016, Heftet, Bokmål

Omtale

Matematikk for økonomi og finans er skrevet for å dekke innføringskurs i matematikk for økonomi- og finansutdanninger. Den er pedagogisk lagt opp, og åpner med en behandling av algebra og algebraiske uttrykk for de som trenger å repetere de nødvendige forkunnskapene.

Videre dekker boken blant annet kjernetemaer som:

  • Finansmatematikk
  • Likninger og ulikheter
  • Funksjoner og grafer
  • Derivasjon
  • Lineær algebra
  • Funksjoner i flere variabler
Forfatteren skriver lettfattelig og presist, og boken inneholder øvingsoppgaver til hvert delkapittel.