Mangfald

Mangfold

Sosiologi og sosialantropologi

Odd Gunnar Andreassen, Rune Henningsen, Karl-Eirik Kval og Martin Westersjø, 2012, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
849,–

Omtale

Mangfold er et læreverk med en aktivitetsorientert tilnærming der begrepene er et viktig grunnlag for læring av faget.

Boka har oppdatert fagstoff som omfatter blant annet debatten om arv og miljø og nye teorier om sosiale fenomener. Oppgavene i læreverket prøver både kunnskap, metodisk tenkning og fantasi. En egen læreplanveiviser i hver hoveddel synliggjør kompetansemålene.

  • Debatten om arv og miljø er innarbeidet under ulike teorier om sosial atferd.
  • Nye teorier og eksempler på sosiale fenomener; regionalt, nasjonalt og globalt.
  • Kompetansemålene er bedre synliggjort med en egen læreplanveiviser i hver hoveddel.
  • Oppdaterte oppgaver som prøver både kunnskap, metodisk tenkning og fantasi.
  • Sosiologiske og sosialantropologiske nøkkelbegreper bak i boka
Gratis elevnettsted med lydbok
Elevnettstedet er gratis og uten innlogging. Nettstedet har mange ulike oppgavetyper og nyttig bakgrunnsstoff for elevene. Alle kapitlene finnes her som lydfiler elevene kan laste ned.

Gratis lærerressurser på nett
Lærerressursene er gratis, men krever innlogging. Her er det forslag til årsplaner, prøveforslag, PP-presentasjoner, evalueringskriterier og film/video-eksempler på nettstedet.