Mål og meining

Nynorsk sidemål

Fredrik Rostrup, 2009, Heftet, Nynorsk

Omtale

Målet med den nye utgåva av Mål og meining er at elevane skal arbeide med nynorsk språk og sentralt fagstoff samstundes, med andre ord at dei bruker sidemålet i meiningsfulle samanhengar. Dette gjer elevane til betre nynorskbrukarar. Den nye utgåva byggjer på norskplanen i Kunnskapsløftet.

Boka inneheld:

  • Grunnleggjande grammatikk med varierte øvingar
  • Frie øvingar til pensum i litteratur og språk
  • Ordlistebruk
  • Vanlege feil i nynorsk sidemål
  • Sakprosa og stilskriving
  • Diagram og oversikter til innlæring og repetisjon
  • Komplett fasit til øvingane slik at elevane sjølv kan rette dei