Makroøkonomi - oppgaver og løsningsforslag

Steinar Holden, Tord Krogh og Joakim Blix Prestmo, 2019, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Makroøkonomi. Oppgaver og løsningsforslag inneholder oppgaver og gjennomarbeidede løsningsforslag i tilknytning til Makroøkonomi av Steinar Holden. Bokens formål er å gi studentene god trening i å løse modellene og anvende stoffet fra læreboka. Oppgavene gir en grundig gjennomgang av basisferdigheter, men tar også for seg de mer krevende delene av pensum. Boken egner seg for studenter som studerer grunnleggende makroøkonomi, og som ønsker å bli kjent med begreper og problemstillinger relevant for norsk økonomi.

E-boken tilsvarer 1. trykte utgave, Oslo: Cappelen Damm, 2016.