Lungerehabilitering

Kols og andre lungesykdommer

Audhild Hjalmarsen, 2012, Heftet, Bokmål

Omtale

Dette er en innføringsbok i lungerehabilitering slik den praktiseres ved KOLS. Forfatteren gir en bred presentasjon av KOLS både som lunge- og indremedisinsk sykdom. Tidlig diagnostisering, forebygging og behandling omtales spesielt, og boka viser rehabilitering av andre alvorlige lungesykdommer, samt de viktigste behandlingstiltakene ved alvorlig KOLS og lungesvikt.

Sentrale spørsmål i boka er:

  • Hva er lungemedisinsk rehabilitering?
  • Hva er KOLS?
  • Hvem får KOLS og hvor alvorlig er sykdommen?
  • Hvordan differensiere KOLS fra andre lungesykdommer?
  • Hvordan forebygge KOLS og andre lungesykdommer?
  • Hvordan kan KOLS og alvorlig lungesvikt behandles?
Boka er skrevet for leger og annet helsepersonell, men er nyttig også for personer som selv lider av KOLS eller annen lungesykdom og deres pårørende.