Liv og helse Kommunikasjon (LK20)

Liv og helse Helse- og oppvekstfag (LK20)

Lærebok helse- og oppvekstfag vg1

Sigrid Bogstad, Annette Bråthen, Anne Siri Fjelldal, Bente Svendsen og Gøril Lunde-Bergersen, 2021, Fleksibind, Nynorsk

Omtale

Liv og helse Kommunikasjon (2020) handler om kommunikasjon og relasjoner mellom tjenesteytere og tjenestemottakere, med utgangspunkt i menneskets behov og utvikling. Læreboka er faglig oppdatert til fagfornyelsen.

Elevene arbeider med mellommenneskelige temaer som forbereder dem til arbeidslivet. De tre lærebøkene Helse, Kommunikasjon og Yrke, som tilsammen utgør Liv og helse-verket til Cappelen Damm på vg1, skrevet for Kunnskapsløftet LK20.

Komponenter til Kommunikasjon for helse- og oppvekstfag
• Kommunikasjon lærebok med oppgaver på flere nivåer (alt-i-ett-bok)
• Kommunikasjon Brettbok, lisens
• Kommunikasjon Unibok, lisens
• Liv og helse Elevnettsted, gratis
• Liv og helse Lærernettstedet, lisens

Boka Kommunikasjon inneholder et rikt utvalg av eksempler som knytter teori til elevens egen hverdag og til yrkespraksis, samt aktiviteter og refleksjonsspørsmål der elevene selv kan utforske, diskutere og reflektere. Det skaper engasjement og gir rom for god læring i samarbeid med andre. I tillegg til læreboka inneholder nettstedet en rekke gode ressurser som utfyller boka, og gjør at undervisningen blir variert. Gjennom å arbeide med innhold i bok og på nettsted får elevene en grunnleggende kompetanse som yrkesutøvere. Kommunikasjonsboka er nært knyttet til de to andre fellesfagene Yrke og Helse, slik at tverrfaglig arbeid med fagene er enkelt å gjennomføre.