Litteraturhistoriske tekstpraksiser

Helge Ridderstrøm, 2008, Heftet, Bokmål

Omtale

Litteraturhistoriske tekstpraksiser handler om den vestlige verdens litteratur. I fremstillingen blir det lagt stor vekt på lesingens, skrivingens og bokmediets historie, og innholdet i litterære mesterverk blir belyst. Boka har overraskende vinklinger på sentrale forfattere og deres tekster, og forklarer hvordan tekst kan lages, leses og anvendes.

Boka er tilrettelagt for studenter i bibliotek- og litteraturfag, men vil også være interessant for alle andre som er opptatt av litteratur.