Likestillings- og diskrimineringsloven m/forskrifter

2022, Heftet, Bokmål
For skoler/bedrifter63,– ekskl. mva
79,– inkl. mva

Omtale

Likestillings- og diskrimineringsloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 11. juni 2021 nr. 77 (i kraft 1. januar 2022)