Levd observasjon av Gunvor Løkken (Heftet)

Levd observasjon

En vitenskapsteoretisk kommentar til observasjon som forskningsmetode

Gunvor Løkken, 2012, Heftet, Bokmål

Omtale

Denne boka gir en utdypende innføring i observasjon som fenomen og forskningsmetode. Tittelen Levd observasjon viser til at forskeren er medproduserende i alle faser av forskningsprosessen. Ved hjelp av den franske filosofen Maurice Merleau-Pontys variant av fenomenologien viser forfatteren at forskeren alltid er til stede i verden som kroppssubjekt og at viten i bunn og grunn blir til gjennom dette subjektet.

I tillegg til å diskutere observasjon som fenomen, viser Gunvor Løkken hvordan observasjon presenteres i internasjonal metodelitteratur etter 2000, og hun gir et konkret eksempel på bruk av observasjon som metode når hun forteller om et observasjonsstudium blant ett og to år gamle barn i en barnehage.

Boka er nyttig for alle som skal bruke observasjon som forskningsmetode, særlig forskere og forskerstudenter ved universiteter og høgskoler.