Leseuniverset 5-7 Totalpakke (7 bokser)

Leseuniverset 5-7
Aurstad m.fl., 2010, Pakke, Nynorsk
6 639,–

Omtale

Totalpakken består av 56 småbøker (med oppgaver) fordelt på sju bokser (naturfag, samfunnsfag, skjønnlitteratur x 3).

Bøkene er tilgjengelige på både bokmål og nynorsk!

Lesing av fagtekster
Fagheftene kombinerer lesetrening med tilegnelse av fagkunnskap. Bøkene er samlet i bokser etter fag (naturfag og samfunnsfag). Hver bok tar for seg ett eller flere emner fra fagplanene i Kunnskapsløftet. Bøkene tar sikte på å styrke eleven i å lese og forstå innholdet i en fagtekst samt å stimulere til videre utforskning innenfor faget. Flere av bøkene går også mer i dybden innenfor de enkelte temaene enn det det er plass til i en tradisjonell lærebok.

Lesing av skjønnlitteratur
De skjønnlitterære småbøkene spenner vidt og inneholder gullkorn fra vår litterære fortid i tillegg til en rekke nyskrevne fortellinger av noen av våre beste forfattere. Her er noe for enhver smak – eller enhver elev.

Kjennetegn for Leseuniverset 5-7:
• Tar for seg emner fra fagplanene i naturfag, norsk og samfunnsfag (K06)
• Vekt på lesestrategier og leseforståelse
• Figurer og tabeller
• Lett tilgjengelig budskap i tekst og bilder
• En rød tråd gjennom tekst og bilder
• Tekst og bilder skal vekke leselyst og gi rom for kunnskap, spenning og undring