Leseunivers 8: X frå det ytre rom

Leseunivers fra Cappelen Damm
Lars Kramhøft og Tom Kristensen, 2024, Innbundet, Nynorsk
109,–

Andre utgaver

Omtale

Langt ute på landet bur ein mann, ein hund og ein katt. Ei mørk natt er det noko som slår ned i garden deira, og det er ikkje eit lyn …

Leseunivers Blå, nivå 8
Desse bøkene er for barn som har komme i gang med lesinga. Bøkene er engasjerande, spennande og har mange gøyale illustrasjonar. Tekstane inneheld for det meste lydrette og lydnære ord, men med aukande innslag av ikkje-lydrette ord, lengre ord, dobbeltkonsonantar, diftongar og konsonantsamansetningar. Leseunivers Blå har illustrasjonar på mange sider.