Leseunivers 8: Kong Skjold veit alt

Leseunivers fra Cappelen Damm
Søren Hemmingsen, 2024, Innbundet, Nynorsk
109,–

Andre utgaver

Omtale

Kong Skjold prøver å vere snill og god. Den vonde riddar Egil hatar kongen. No har Egil lagt ein skummel plan.

Leseunivers Blå, nivå 8
Desse bøkene er for barn som har komme i gang med lesinga. Bøkene er engasjerande, spennande og har mange gøyale illustrasjonar. Tekstane inneheld for det meste lydrette og lydnære ord, men med aukande innslag av ikkje-lydrette ord, lengre ord, dobbeltkonsonantar, diftongar og konsonantsamansetningar. Leseunivers Blå har illustrasjonar på mange sider.