Leseunivers 8: Au, hjernen krympar!

Leseunivers fra Cappelen Damm
Ellen Holmboe, 2023, Innbundet, Nynorsk

Andre utgaver

Omtale

Ein dag bankar det på døra til dokter Lulu. Utanfor står Zola. Ho er visst død.

Klarar Lulu å hjelpe henne?

Leseunivers Blå, nivå 8
Desse bøkene er for barn som har komme i gang med lesinga. Bøkene er engasjerande, spennande og har mange gøyale illustrasjonar. Tekstane inneheld for det meste lydrette og lydnære ord, men med aukande innslag av ikkje-lydrette ord, lengre ord, dobbeltkonsonantar, diftongar og konsonantsamansetningar. Leseunivers Blå har illustrasjonar på mange sider.