Leseunivers 7: Viktor og Bilal på Blodvatn

Leseunivers fra Cappelen Damm
Per Østergaard, 2024, Innbundet, Nynorsk
109,–

Andre utgaver

Omtale

Det er seint på kvelden, og alt er mørkt.Viktor og Bilal går forbi det skumlevatnet, Blodvatn. Bilal vil heim, men Viktor vil ut på det mørke vatnet …

Leseunivers Blå, nivå 7
Desse bøkene er for barn som har komme i gang med lesinga. Bøkene er engasjerande, spennande og har mange gøyale illustrasjonar. Tekstane inneheld for det meste lydrette og lydnære ord, men med aukande innslag av ikkje-lydrette ord, lengre ord, dobbeltkonsonantar, diftongar og konsonantsamansetningar. Leseunivers Blå har illustrasjonar på mange sider.