Leseunivers 7: Stian vinn

Leseunivers fra Cappelen Damm
Jørn Jensen, 2024, Innbundet, Nynorsk
109,–

Andre utgaver

Omtale

Stian og Jon finn eit lass med tomme brusboksar. Snart har dei funne på eit heilt nytt ballspel.

Leseunivers Blå, nivå 7
Desse bøkene er for barn som har komme i gang med lesinga. Bøkene er engasjerande, spennande og har mange gøyale illustrasjonar. Tekstane inneheld for det meste lydrette og lydnære ord, men med aukande innslag av ikkje-lydrette ord, lengre ord, dobbeltkonsonantar, diftongar og konsonantsamansetningar. Leseunivers Blå har illustrasjonar på mange sider.