Leseunivers 7: Stian juksar

Leseunivers fra Cappelen Damm
Jørn Jensen, 2024, Innbundet, Nynorsk
109,–

Andre utgaver

Omtale

Stian og Jon skal sparke ball i parken. Stian vil gjerne vinne, men Jon er veldig god. Stian må finne på noko lurt …

Leseunivers Blå, nivå 7
Desse bøkene er for barn som har komme i gang med lesinga. Bøkene er engasjerande, spennande og har mange gøyale illustrasjonar. Tekstane inneheld for det meste lydrette og lydnære ord, men med aukande innslag av ikkje-lydrette ord, lengre ord, dobbeltkonsonantar, diftongar og konsonantsamansetningar. Leseunivers Blå har illustrasjonar på mange sider.