Leseunivers 7: Gi gass, pappa!

Leseunivers fra Cappelen Damm
Marie Duedahl, 2024, Innbundet, Nynorsk
109,–

Andre utgaver

Omtale

Teo er sur. Alle dei andre pappaene har kule, nye bilar. Men bilen til pappa er grå som ei mus. Men så ein dag …

Leseunivers Blå, nivå 6
Desse bøkene er for barn som har komme i gang med lesinga. Bøkene er engasjerande, spennande og har mange gøyale illustrasjonar. Tekstane inneheld for det meste lydrette og lydnære ord, men med aukande innslag av ikkje-lydrette ord, lengre ord, dobbeltkonsonantar, diftongar og konsonantsamansetningar. Leseunivers Blå har illustrasjonar på mange sider.