Leseunivers 6: Finn ein bæsj!

Leseunivers fra Cappelen Damm
Ane Gudrun, 2023, Innbundet, Nynorsk
109,–

Andre utgaver

Omtale

Pappa vil ha Kim med på tur. Kim har ikkje lyst. Men så finn pappa på noko kjekt!

Leseunivers Blå, nivå 6
Desse bøkene er for barn som har komme i gang med lesinga. Bøkene er engasjerande, spennande og har mange gøyale illustrasjonar. Tekstane inneheld for det meste lydrette og lydnære ord, men med aukande innslag av ikkje-lydrette ord, lengre ord, dobbeltkonsonantar, diftongar og konsonantsamansetningar. Leseunivers Blå har illustrasjonar på mange sider.