Leseunivers 5: Kjeksa er borte!

Leseunivers fra Cappelen Damm
Marie Duedahl, 2023, Innbundet, Nynorsk

Andre utgaver

Omtale

Kim elskar kjeks. Men plutseleg er alle borte! Heilt borte. Kvar kan dei vere? Kim er på saka!

Leseunivers Grøn, nivå 5
Desse bøkene er for heilt nye lesarar. Bøkene har morosame forteljingar fortalde med enkelt språk og fargerike illustrasjonar. Tekstane består i hovudsak av lydrette ord, med nokre innslag av høgfrekvente ikkje-lydrette ord. Gradvis aukar ord- og setningslengd, talet på ord per side og lengd på teksten. Leseunivers Grøn har illustrasjonar på alle sider.

Les meir om Leseunivers på cdu.no