Leseunivers 3: My får lus

Leseunivers fra Cappelen Damm
Marie Duedahl, 2023, Innbundet, Nynorsk
89,–

Andre utgaver

Omtale

Mor finn ei lus i håret til My. Snart har éi lus blitt til fem. Og fem blir ein heil hær!

Leseunivers Grøn, nivå 3

Desse bøkene er for heilt nye lesarar. Bøkene har morosame forteljingar fortalde med enkelt språk og fargerike illustrasjonar. Tekstane består i hovudsak av lydrette ord, med nokre innslag av høgfrekvente ikkje-lydrette ord. Gradvis aukar ord- og setningslengd, talet på ord per side og lengd på teksten. Leseunivers Grøn har illustrasjonar på alle sider.

Les meir om Leseunivers på cdu.no