Leseunivers 3: My elskar TV

Leseunivers fra Cappelen Damm
Marie Duedahl, 2023, Innbundet, Nynorsk
89,–

Andre utgaver

Omtale

Mamma ber My gå tur med hunden. My vil ikkje høyre. Til slutt går det heilt gale.

Leseunivers Grøn, nivå 3
Desse bøkene er for heilt nye lesarar. Bøkene har morosame forteljingar fortalde med enkelt språk og fargerike illustrasjonar. Tekstane består i hovudsak av lydrette ord, med nokre innslag av høgfrekvente ikkje-lydrette ord. Gradvis aukar ord- og setningslengd, talet på ord per side og lengd på teksten. Leseunivers Grøn har illustrasjonar på alle sider.

Les meir om Leseunivers på cdu.no