Leseunivers 2: Sjå så små!

Leseunivers fra Cappelen Damm
Grete Wiemann Borregaard, 2023, Innbundet, Nynorsk
89,–

Andre utgaver

Omtale

Mina og Bo er på tur. Dei må søkje ly under eit tre. Men der er det allereie nokon.

Leseunivers Grøn, nivå 2
Desse bøkene er for heilt nye lesarar. Bøkene har morosame forteljingar fortalde med enkelt språk og fargerike illustrasjonar. Tekstane består i hovudsak av lydrette ord, med nokre innslag av høgfrekvente ikkje-lydrette ord. Gradvis aukar ord- og setningslengd, talet på ord per side og lengd på teksten. Leseunivers Grøn har illustrasjonar på alle sider.

Les meir om Leseunivers på cdu.no