Leseunivers 2: Sjå ei mus!

Leseunivers fra Cappelen Damm
Karina Jansen, 2023, Innbundet, Nynorsk
89,–

Andre utgaver

Omtale

Tu leikar katt og mus. Men kva om han byter ut leikene med ei ekte mus og ein levande katt?

Leseunivers Grøn, nivå 2
Desse bøkene er for heilt nye lesarar. Bøkene har morosame forteljingar fortalde med enkelt språk og fargerike illustrasjonar. Tekstane består i hovudsak av lydrette ord, med nokre innslag av høgfrekvente ikkje-lydrette ord. Gradvis aukar ord- og setningslengd, talet på ord per side og lengd på teksten. Leseunivers Grøn har illustrasjonar på alle sider.

Les meir om Leseunivers på cdu.no