Leseunivers 2: Kan vi ro?

Leseunivers fra Cappelen Damm
Karina Jansen, 2023, Innbundet, Nynorsk
89,–

Omtale

Li og Tu er på tur. Dei ror ein båt og ser mykje morosamt. Både ei ku på ei øy og ein ål som et is. Så kjem det ei bie …

Leseunivers Grøn, nivå 2
Desse bøkene er for heilt nye lesarar. Bøkene har morosame forteljingar fortalde med enkelt språk og fargerike illustrasjonar. Tekstane består i hovudsak av lydrette ord, med nokre innslag av høgfrekvente ikkje-lydrette ord. Gradvis aukar ord- og setningslengd, talet på ord per side og lengd på teksten. Leseunivers Grøn har illustrasjonar på alle sider.

Les meir om Leseunivers på cdu.no