Leseunivers 2: Ein, to ... IS!

Leseunivers fra Cappelen Damm
Pernille Bønløkke, 2023, Innbundet, Nynorsk
89,–

Andre utgaver

Omtale

Det er ikkje så lett å ta bilete av ein heil klasse! Korleis få alle til å stå stille og sjå inn i kamera

Leseunivers Grøn, nivå 2
Desse bøkene er for heilt nye lesarar. Bøkene har morosame forteljingar fortalde med enkelt språk og fargerike illustrasjonar. Tekstane består i hovudsak av lydrette ord, med nokre innslag av høgfrekvente ikkje-lydrette ord. Gradvis aukar ord- og setningslengd, talet på ord per side og lengd på teksten. Leseunivers Grøn har illustrasjonar på alle sider.

Les meir om Leseunivers på cdu.no