Lesefrø

Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen

Trude Hoel, Gunn Helen Ofstad Oxborough og Åse Kari H. Wagner, 2011, Heftet, Bokmål

Omtale

Leseaktiviteter er en viktig pedagogisk ressurs i barnehagens arbeid med språkstimulering. Denne boka bygger på erfaringer fra fire Lesefrø-barnehager og viser et bredt spekter av aktiviteter med barneboka i sentrum.

Lesefrø tar utgangspunkt i den kunnskapen vi har om språkutvikling og språkstimulering for både barn med norsk som morsmål og barn med norsk som andrespråk. I forlengelsen av dette belyses en rekke praktiske emner som for eksempel å etablere en kultur for språk og lesing i barnehagen, samarbeid mellom barnehage og bibliotek, verdien av tidlig innsats og leseaktiviteter for alle barna i barnehagen.

Boka egner seg for ansatte i barnehager og bibliotek, og for studenter i førskolelærer- og bibliotekarutdanningen.