Leseboka : Vi lærer å lese - nynorsk av Gunn Ballangrud og Heidi Tingleff (Innbundet)

Leseboka : Vi lærer å lese - nynorsk

Leseverkstedet
Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud, 2002, Innbundet, Nynorsk
399,–

Omtale

Leseboka - Vi lærer å lese - er basert på lyderingsmetoden kombinert med andre metoder. Store og små bokstaver innføres samtidig, og brukes slik de forekommer i vanlig tekst.

Tekstene er basert på de bokstavene som til enhver tid er gjennomgått. Ordene i tekstene er enkle, korte og lydrette og blir presentert flere ganger.

Høyfrekvente ikkelydrette ord presenteres som helord. Enkle grammatiske strukturer presenteres.

Gjennom hele boka vises rimprinsippet.

I tillegg til leseboka, er det laget arbeidsbøker, bokstavsymbolplakater, lydplansjer og lærerveiledning.