Antall ledere i norsk arbeidsliv har eksplodert de siste ti-årene, og ingenting tyder på at det gir bedre resultater, skriver Tom Karp. Det som tiltaler meg mest med denne boken, er at den er lett å kjenne seg igjen i, både som leder og medarbeider. Boken burde være påbudt lesning for alle ledere i arbeids- og samfunnsliv, og pensum for studenter som studerer organisasjon og ledelse.
Trond Blindheim, dosent, og tidligere rektor, ved Høyskolen Kristiania
Med et eneste ord, lederisme, fanger Tom Karp inn en av de tyngste, mest utbredte ideologiske impulser i samtiden. Det er overtroen på ledelse – med oppblåste forestillinger om at mer og bedre ledelse er alle problemers løsning. Karp har laget ei glitrende god bok: kritisk, øyneåpnende og meget velskrevet.
Kjell Arne Røvik, professor ved UIT Norges arktiske universitet og professor II ved Høgskolen i Innlandet
En overdreven tro på den individuelle lederen kan være til stor skade. Tom Karp beskriver og dokumenterer hvordan rådende oppfatninger om ledelse fungerer som skalkeskjul for nettverk av maktmennesker. Nettverkene sikrer seg lønninger og råderett over organisasjoner gjennom å eie sannheten om ledelse.
Jan Ketil Arnulf, professor ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Forsvarets høgskole
Dette er en viktig bok: Som system og ideologi svekker lederismen moderne organisasjoners evne til å løse sine oppgaver. Overdreven tro på, og maktoverføring til ledelse og lederen, kan svekke de ansattes motivasjon, bidra til dårlig ressursbruk og legge til rette for nettverkskorrupsjon.
Bent Sofus Tranøy, professor ved Høgskolen i Innlandet og professor II ved Høyskolen Kristiania

Omtale

Lederisme er en ideologi og et fenomen som er løftet frem av en ledelsesindustri med egeninteresse i å fremsnakke ledelse. Denne ideologien har infisert det norske arbeids- og organisasjonslivet. Makten forskyves til en styrende lederklasse uten lojalitet til andre enn seg selv og sine overordnede. Dette går utover tilliten og samfunnskontrakten. Lederisme truer verdiskapningsmodeller som har fungert godt, går ut over de ansattes muligheter for medvirkning og medbestemmelse, og fører til umyndiggjøring.

Det er klart vi som samfunn trenger gode ledere – vi behøver dem mer enn noen gang. Men vi må tenke nytt om hvem vi velger til å lede oss, om hvordan vi utdanner ledere, hvilke prosesser som bør være lederdrevne, hvordan bedriftsdemokratiet fungerer, og hvordan vi kan skape transparens og et korrektiv til den økende konsentrasjonen av ledermakt.

Forfatteren tar i Lederisme et oppgjør med denne allerede veletablerte ideologien.

Tidligere direktør, lederutvikler, og i dag ledelsesforsker og professor i ledelse, Tom Karp, har skrevet en tankevekkende og kritisk bok om et viktig samfunnsfenomen. Lederisme har stor påvirkning på det som foregår rundt på de mange norske arbeidsplassene. Om det er en utvikling vi er tjent med, er en diskusjon vi bør ta!

Lederisme er skrevet for dem som ikke forstår hvorfor ledere er så mye viktigere enn alle oss andre som deltar i arbeidslivet. Den egner seg også på masterkurs som har ryddet plass til kritiske perspektiver på ledelse. Boka vil i tillegg være nyttig for ledere som vil utfordre seg selv og sitt eget virke, og som ikke aksepterer lettvintheter og sjablongløsninger for hvordan de skal lede.