Latin-Amerika i dag

Nye interesser og gamle bånd til USA, Kina, Russland, Midtøsten og Europa

Benedicte Bull, 2021, Fleksibind, Bokmål

NRK Drivkraft: Hør Benedicte Bull snakke om hva hun brenner for og hva som driver henne
Goffeng På LetingLatin-Amerika i dag 

 

 

... litt som ein god roman: kort og relativt lettlesen, men tettpakka med fakta og historiar fletta saman til ei interessant historisk framstilling om utviklinga til Latin-Amerika over lang tid.
Elin Skaar, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
Ei perspektivrik bok
Tore Linné Eriksen, Klassekampen

Omtale

Latin-Amerika er på ny gjenstand for stormaktenes konkurranse om naturressurser. Benedicte Bull gir i denne boka et levende innblikk i hvordan den nye kampen om Latin-Amerika utspiller seg. I sentrum for framstillingen står framferden til stormaktsaktører som Kina, Russland og EU, som nå kjemper med USA om makt og innflytelse i regionen. I tillegg ser Bull nærmere på latinamerikanernes mange strategier konfrontert med endringene i regionen – og hvordan historiske, etniske, kulturelle, økonomiske og politiske bånd mellom Latin-Amerika og andre deler av verden former den nye interessekampen som pågår.

Latin-Amerika i dag er basert på forfatterens utallige opphold i Latin-Amerika, og hennes akademiske studier av regionen gjennom 25 år. Den er dessuten et resultat av daglig kommunikasjon med venner og kolleger i Latin-Amerika, som har delt av sin kunnskap, sine frustrasjoner og sitt engasjement for denne mangfoldige, men også hardt prøvede regionen.