"Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed"

Norges første kvinnelige leger, og tiden de virket i

Cecilie Arentz-Hansen, 2018, Innbundet, Bokmål
399,–

Omtale

"Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed" er historien om de første kvinnelige legene i Norge og deres kamp for retten til å utdanne seg.

Seieren på legefeltet fikk store konsekvenser for likestillingen mellom kjønnene i det unge Norge. Ikke minst viser historien hvordan dette i neste omgang kom hele samfunnet til gode. Legetilbudet for, og forskningen rundt, kvinner og barn ble dramatisk forbedret med deres deltakelse. Sånn sett er dette ikke bare medisinhistorie, men en fortelling om da Norge ble en moderne nasjon.