Kunst og undervisning i steinerskolen

Hanne Weisser, 2020, Heftet, Bokmål
Boken favner bredt og samtidig dypt. Innenfor 200 sider klarer Hanne Weisser, med gode beskrivelser og få ord, å få beskrevet det vesentligste om steinerpedagogikken. [...] Boken gir rikelig plass til metode og arbeidsmåter med mange eksempler. Boken anbefales! Den egner seg særdeles godt som en innføring i steinerpedagogikk, som en verdifull utvidelse for erfarne lærere og for foreldre og andre som vil vite noe grunnleggende om steinerskolen og steinerpedagogikk.
Henrik Thaulow, Steinerbladet nr. 3, 2020

Omtale

Steinerskolen har i over hundre år vært et pedagogisk alternativ til offentlig skole. I dag finnes det mer enn 3000 steinerskoler fordelt på alle kontinenter. Den første steinerskolen i Norge ble grunnlagt i Oslo; siden er det etablert steinerskoler i alle landsdeler og i de fleste store byene. Men hva er egentlig en steinerskole?

- Hvilket menneskesyn arbeides det ut fra?
- Hvorfor har de kunstneriske fagene så stor plass?
- Hva er bakgrunnen for at undervisningen omtales som kunst – undervisningskunst?

Forfatter Hanne Weisser belyser disse spørsmålene og fører oss inn i steinerskolens pedagogikk og metodikk. Hun viser gjennom skolens historie, gjennom skolens undervisning og gjennom de kunstneriske fagene – tegning og maling, fortelling, sang og musikk – hvordan pedagogikk kan være en kunstnerisk virksomhet.