Kulturmøter i matematikkundervisningen

Matematikk på 41 ulike språk

Madeleine Löwing og Wiggo Kilborn, 2013, Heftet, Bokmål

Omtale

Det overordnede formålet med Kulturmøter i matematikkundervisningen er å gi støtte til lærere som underviser elever med innvandrerbakgrunn i matematikk.

Feilaktig overføring fra morsmålet kan føre til en overgeneralisering av ord og begreper på andrespråket. Dette gjelder i stor grad terminologi og begreper i faget matematikk. Løsning på problemet er å framheve likheter og forskjeller i de to språkenes (i dette tilfellet «matematikkspråkenes») strukturelle oppbygning for eleven. Det krever at elevens lærere er bevisste på de matematiske begrepenes språklige struktur på de to språkene. Dette beskrives i denne boken.

Hvordan tallene er bygd opp, hvordan tid og klokkeslett uttrykkes, hvordan skriftlig regning utføres, og hvordan for eksempel brøk oppfattes, kan variere betydelig fra land til land. I denne boken får man en kortfattet oversikt over hvordan matematikken kan se ut på drøye 40 forskjellige språk og innenfor ulike kulturer.