Kulturforståelse i musikkfaget

Anders Rønningen og Øyvind Husebø, 2022, Heftet, Bokmål

Omtale

Kulturforståelse i musikkfaget handler om læreplanens kjerneelement kulturforståelse, og inneholder praktiske eksempler som lett kan tas i bruk i klasserommet.

Hva er egentlig musikk? Hva er kultur? Og hva er det å forstå? Hvordan kan planlegging, gjennomføring og vurdering av kulturforståelse i musikktimene se ut? Hvilke innfallsvinkler kan læreren ha når han skal jobbe med å styrke elevenes kulturforståelse? Dette er noen av spørsmålene denne boka gir hjelp til å finne svar på.

Boka viser hvordan lærere kan forstå og jobbe med kulturforståelse i klasserommet. Gjennom bokas tre hoveddeler behandles tematikken både teoretisk, didaktisk og metodisk. Forfatterne har som mål å styrke musikklærerens kulturforståelse og gi et godt grunnlag for å vurdere hvilken plass dette kjerneelementet kan ha i musikkundervisningen.

"Dette er virkelig en kjærkommen bok for norsk musikkpedagogikk! Den fortjener å bli pensum på alle norske lærerutdanninger og leses av alle musikkpedagoger og musikkforskere. Det er en bok vi virkelig trenger – den gir nye perspektiver som kan inspirere til kritisk diskusjon."

Jan Sverre Knudsen, professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet