KRLE 5-7 Elevnettsted

KRLE 5-7
Beate Børresen, Aina Birgitte Hammer og Thor-André Skrefsrud, 2017, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Elevnettstedet inneholder varierte oppgaver til hvert kapittel.
Oppgavene støtter opp under fagstoffet, og gir et godt bilde på om man har fått med seg det viktigste.
Oppgavene gir dessuten øvelse i å bruke viktige begreper.