KRLE 10 fra Cappelen Damm Grunnbok

KRLE 8-10 fra Cappelen Damm
Marius Timmann Mjaaland, Solbjørg Øvretveit og Ingvild Sælid Gilhus, 2023, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Grunnboka består av temabaserte kapitler og oppslag som gir elevene en kortfattet presentasjon av hovedtrekkene i de største religionene og ulike livssyn. Elevene utfordres til å utforske eksistensielle og etiske dilemma, samtidig som de får innblikk i religionenes betydning i samfunnet. Hvordan leve sammen selv om man er grunnleggende uenige? Hvordan tåle ulike meninger? Hva innebærer respekt?

Hovedkapitlene i KRLE 10 er Kritisk tenkning, Nyreligiøsitet og livssyn, og Liv og død.