Kravsetting, lønnsomhetsmåling og verdivurdering

Frøystein Gjesdal og Thore Johnsen, 1999, Heftet, Bokmål

Omtale

Boken behandler en rekke prinsipielle og praktiske spørsmål knyttet til vurdering av lønnsomhet og verdifastsettelse ved forretningsvirksomhet. Fremstillingen illustreres ved en rekke eksempler fra norske og utenlandske bedrifter. Boken passer som lærebok i finans og økonomisk styring eller som en praktisk oppslagsbok.