Krakk og kriser i historisk perspektiv

Ola Honningdal Grytten og Arngrim Hunnes, 2019, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Hvordan oppstår en økonomisk krise? Hva kjennetegner den, og hvordan kan man forhindre at den oppstår, eller nøytralisere den når den først har oppstått?

Krakk og kriser i historisk perspektiv søker å svare på disse spørsmålene. Forfatterne diskuterer økonomiske kriser som fenomen med utgangspunkt i verdens økonomiske historie fra begynnelsen av 1800-tallet og fram til i dag, og presenterer relevante teorier fra ulike økonomiske skoler.

Nøkkeltemaer i boka er:

  • Gjennomgang av økonomiske kriser fra begynnelsen av 1800-tallet og til i dag.
  • Kartlegging av likheter og forskjeller i forløpene til krisene.
  • Oversikt over sentrale konjunktur- og kriseteorier.
  • Analyse av makroøkonomiske faktorer som historisk sett har ledet til kriser.
Forfatternes forskings- og formidlingserfaring innen temaet kommer leseren til gode gjennom en grundig gjennomgang av både historiske kriser og økonomiske teorier om hvordan kriser oppstår og hvordan de kan forhindres eller lindres.

E-boken tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm, 2016.